Help ons Aidez-nous
Volg ons Facebook
Wij erven de Aarde niet van onze voorouders. Wij lenen haar van onze kinderen.

Native Amerikaanse spreekwoord

Hoe kunnen jullie ons helpen ?


Indien U ons wil steunen bij onze actie, dan kan u uw ecologische compensatie storten op het

IBAN rekeningnummer : BE 87 0015 8400 0094 (BIC: GEBABEBB).

U kunt ook online doneren op de site www.grainedevie.org/donations !

Alle fondsen, ons ter beschikking gesteld, zullen worden aangewend voor ons herbebossingsproject.

De leden van onze NGO hebben zich ertoe verbonden de totaliteit der vaste kosten voor hun rekening te nemen, inherent aan de oprichting van een soortgelijke organisatie als de onze (boekhouding, belastingen, onkosten m.b.t. internet, opstellen brochures, verplaatsingen naar de herbebossingsprojecten, enzovoort ….)

Onder onze leden bevind zich een bedrijfsrevisor, welke zich volledig ter uwer beschikking stelt om op eenvoudige aanvraag onze boekhouding te tonen.

U kan hem bereiken via ons e-mail adress : grainedevie@live.be