Onze NGO is gewijd aan bewustmaking, bescherming en herbebossing

We zijn aktief sinds 2009 en hebben meerdere projecten in Madagaskar, Togo, Benin, Kameroen en Ghana

Onze NGO werd opgericht als vzw naar Belgisch en Luxemburgs recht met als doel de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen te compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden.

Tot op heden hebben we meer dan 57.000.000 bomen geplant in 7 Afrikaanse landen.

Oprichting van plaatselijke kwekerijen

Om de opvolging en ontwikkeling van de herbebossing te verzekeren, creëren we in elk van de plantplaatsen een kwekerij en leiden we lokale mensen op om deze te beheren. Via lokale overheden en scholen ontwikkelen we een programma om het publiek bewuster te maken van de bescherming van het milieu. Om deze doelstellingen te bereiken, zetten al onze leden zich in om op vrijwillige basis te werken om ervoor te zorgen dat alle aan ons toevertrouwde middelen direct en volledig worden gebruikt voor het beheer van onze kwekerijen en het planten van bomen.
We betalen de boomkwekers en boomplanters en dragen zo bij tot de verbetering van het lot van de mensen die in de herbebossingsgebieden wonen.

ONZE AANPAK IS GEBASEERD OP 4 PRINCIPES:

1 – MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Graine de Vie is ontstaan uit een lokaal initiatief in verband met de grote ontbossing in het noordoosten van Madagaskar. Sindsdien hebben we deze aanpak voortgezet. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat groepen met dezelfde geografische en klimatologische kenmerken of met dezelfde praktijken het best geplaatst zijn om de oplossing voor de achteruitgang van hun natuurlijk ecosysteem te bepalen en uit te voeren.

Grainedevie Time to Plant

2 – INTERSECTORALE  PARTNERSCHAPPEN

Onze teams werken samen met verschillende belanghebbenden (particuliere sector, openbare sector, wetenschappelijke gemeenschap, aatschappelijke organisaties ) om onderling synergie te creëren. Zo kunnen wij financiële, structurele en technische steun verlenen voor duurzaam milieubeheer en de strijd tegen klimaatverandering.

patnership

3 – NOORD-ZUID UITWISSELING

Mensen in ontwikkelingslanden zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien leggen de bomen die in deze landen worden geplant veel meer koolstof vast dan in onze landen en leveren ze voedsel en economische middelen op voor deze bevolkingsgroepen, die als eersten te lijden hebben onder de opwarming van de aarde.
Daarom voeren wij onze acties momenteel uit in Afrikaanse landen.

map

4 – BIJDRAGE AAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

De activiteiten van Graine de Vie dragen op verschillende niveaus bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij behandelen verschillende kwesties op een transversale manier: genderbenadering, voedselzekerheid, scheppen van werkgelegenheid, vermindering van ongelijkheden, bescherming, herstel en duurzaam beheer van landecosystemen en aquatische ecosystemen,…

women-right

KOOLSTOFCOMPENSATIE

De creatie van gecertificeerde koolstofkredieten op onze herbebossingsprojecten is een kans voor onze NGO om haar projecten te ontwikkelen en tegelijkertijd de dorpsbevolking een belangrijk inkomen te bezorgen waardoor ze ontwikkelingsprojecten kunnen opstarten (permacultuurscholen, landbouwcoöperaties, toegang tot water, onderwijs en gezondheidszorg, zonneovens, ontwikkeling van visteelt, pluimveeteelt, bijenteelt, enz.)

Onze ambitie is om onze herbebossingsacties te combineren met de verbetering van het welzijn van de plaatselijke bevolking en zo het draagvlak van de dorpelingen te vergroten door hen te motiveren de herbeboste percelen te beschermen.

Graine de vie Time to Plant

DE ONG GRAINE DE VIE IN 2023

Wie zijn we ?

Graine de Vie is nu een netwerk van niet-gouvernementele organisaties die werkzaam zijn op het gebied van herbebossing en die sinds 2009 in het plaatselijke leven zijn geïntegreerd. Elke structuur heeft een raad van bestuur waarvan de leden vrijwilligers zijn en een multidisciplinair uitvoerend team.

Graine de Vie heeft zetels in:

België, Kameroen, Luxemburg, Madagaskar, Togo

896

Is het aantal sites waar herbebossing wordt uitgevoerd. We hebben tevens 218 kwekerijen in 16 van de 22 regios et in 8 scholen, 9 projecten voor herbeplanting van mangrove bossen en 21 projecten voor herbebossing in de nationale parken

57.000.000

Aantal bomen geplant sinds onze oprichting in 2009.

6

144

Aantal geplante boomsoorten.

6

21

Bescherming en herbebossings projecten in de Nationale parken.

445 actieve medewerkers

45 zijn actief in Europa (allen vrijwilligers) waarvan 10 beheerders en 400 personen actief voor de herbebossing.

20.000

Aantal kinderen dat we jaarlijks kunnen sensibiliseren.

Herkomst van de schenkingen :

België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Finland en Madagascar.

Graine de vie Time to Plant

Tijd om in actie te treden !

FRÉDÉRIC DEBOUCHE, VOORZITTER VAN DE NGO.

In slechts twee eeuwen van industriële revolutie is de mens erin geslaagd zijn habitat, de aarde, dit prachtig en fragiel resultaat van miljoenen jaren evolutie, vaak onomkeerbaar te beschadigen.
De vernietiging van de bossen neemt zulke proporties aan dat elk jaar meer dan twaalf miljoen hectare bos verdwijnt, een oppervlakte die gelijk is aan vier keer de totale oppervlakte van België.
We hebben niet het recht om deze erfenis door onze tekortkomingen in een slechte staat over te laten aan onze kinderen. Als we niet handelen, zullen we ons schuldig maken aan het niet helpen van de mensheid in gevaar.

Compenseer uw ecologische afdruk voor heel uw leven

Plant een bos !

20.000 bomen zijn nodig om 1000 ton CO2 uitstoot te compenseren

Een totale som van 10.000,-€ dat is 30,-€ per maand gedurende 330 maanden of 400,-€ per jaar gedurende 25 jaar volstaat om uw ecologische afdruk voor HEEL uw leven te compenseren.

De gemiddelde kost voor Graine de Vie om een boom te planten is 0,50 €

Recent nieuws over onze projecten

Milieuonderwijs in Madagaskar

Onze milieuonderwijs- en bewustmakingsactiviteiten gaan door. 375 6e en 5e jaars leerlingen van de CEG Sahavoay school in Mandritsara, SOFIA regio, Madagaskar, vergezeld door 6 leraren en het Graine de Vie team, verpotten zaailingen in de kwekerij gesponsord door The...

MNP en Graine de Vie tekenen overeenkomst

Met trots kondigen we aan dat Graine de Vie en Madagaskar National Parks gisteren een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben getekend om activiteiten uit te breiden met betrekking tot gezamenlijke herbebossingsprojecten gericht op het herstel van ecosystemen,...

Aanplanting door de gemeenschap

De acties van Graine de Vie werpen hun vruchten af - letterlijk! 12 ha privégrond in Madagaskar (Sakaramy/Diego II) werd herbebost in 2019 en wordt nog steeds herbebost met opbrengstgewassen en bosbomen. Elk jaar produceren deze herbebossingsbomen fruit voor de...

Onze inzet voor lokale gemeenschappen in Benin

Daden zeggen meer dan woorden, maar daden + woorden brengen resultaten. De getuigenis van een lokale boer in Benin, met wie Graine de Vie (via onze lokale partner CEDV) samenwerkte om zijn landgoed te herstellen, laat zien hoe we ons inzetten voor lokale...

Spotlight op onze partner: POP MEDIA

Spotlight op partners: vorige week werden 4.000 kruidnagelbomen geplant en er zullen er nog eens 10.000 groeien in een kwekerij die gesponsord wordt door onze jarenlange sponsor, Pop Media (België). Hartelijk dank aan Pop Media voor hun blijvende inzet. [metaslider...

Tonnellerie Baron sponsort een nieuw project

Vorige week viel de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Madagaskar National Park Ranomafana en Graine de Vie samen met de eerste tranche van ons nieuwe herbebossingsproject dat wordt gesponsord door Tonnellerie Baron (Frankrijk). Reforestation...

Waarom mangroves redden ?

Vorige week vierden we de Internationale Dag van de Mangrove met tal van Graine de Vie activiteiten in onze 14 mangroveprojecten. Hoe belangrijk zijn mangrovebossen en hoe kun jij helpen ze te beschermen?  

Herbebossing van privé-eigendom in Burkina Faso

Het team van Graine de Vie Burkina Faso zet de herbebossingsactiviteiten op tal van privéterreinen voort. Het is goed om te zien dat niet alleen de lokale autoriteiten, maar ook de burgers van het land begrijpen wat er op het spel staat met op de natuur gebaseerde...

Cameroun

Graine de vie nieuws uit Kameroen   Op 01/10/2022 is het Graine de Vie-team in Kameroen begonnen met een "direct zaaien" plantcampagne op het experimentele perceel dat het team kreeg van de gemeenschap van Mekomba, in het district Mbandjock.   Ter gelegenheid van...