45 miljoen geplante bomen

Onze NGO is gewijd aan bewustmaking, bescherming en herbebossing

We zijn aktief sinds 2009 en hebben meerdere projecten in Madagaskar, Togo, Benin, Kameroen en Ghana

Onze NGO werd opgericht als vzw naar Belgisch en Luxemburgs recht met als doel de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen te compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden.

Oprichting van plaatselijke kwekerijen

Om de opvolging en ontwikkeling van de herbebossing te verzekeren, creëren we in elk van de plantplaatsen een kwekerij en leiden we lokale mensen op om deze te beheren. Via lokale overheden en scholen ontwikkelen we een programma om het publiek bewuster te maken van de bescherming van het milieu. Om deze doelstellingen te bereiken, zetten al onze leden zich in om op vrijwillige basis te werken om ervoor te zorgen dat alle aan ons toevertrouwde middelen direct en volledig worden gebruikt voor het beheer van onze kwekerijen en het planten van bomen.
We betalen de boomkwekers en boomplanters en dragen zo bij tot de verbetering van het lot van de mensen die in de herbebossingsgebieden wonen.

ONZE AANPAK IS GEBASEERD OP 4 PRINCIPES:

1 – MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Graine de Vie is ontstaan uit een lokaal initiatief in verband met de grote ontbossing in het noordoosten van Madagaskar. Sindsdien hebben we deze aanpak voortgezet. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat groepen met dezelfde geografische en klimatologische kenmerken of met dezelfde praktijken het best geplaatst zijn om de oplossing voor de achteruitgang van hun natuurlijk ecosysteem te bepalen en uit te voeren.

Grainedevie Time to Plant

2 – INTERSECTORALE  PARTNERSCHAPPEN

Onze teams werken samen met verschillende belanghebbenden (particuliere sector, openbare sector, wetenschappelijke gemeenschap, aatschappelijke organisaties ) om onderling synergie te creëren. Zo kunnen wij financiële, structurele en technische steun verlenen voor duurzaam milieubeheer en de strijd tegen klimaatverandering.

patnership

3 – NOORD-ZUID UITWISSELING

Mensen in ontwikkelingslanden zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien leggen de bomen die in deze landen worden geplant veel meer koolstof vast dan in onze landen en leveren ze voedsel en economische middelen op voor deze bevolkingsgroepen, die als eersten te lijden hebben onder de opwarming van de aarde.
Daarom voeren wij onze acties momenteel uit in Afrikaanse landen.

map

4 – BIJDRAGE AAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

De activiteiten van Graine de Vie dragen op verschillende niveaus bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij behandelen verschillende kwesties op een transversale manier: genderbenadering, voedselzekerheid, scheppen van werkgelegenheid, vermindering van ongelijkheden, bescherming, herstel en duurzaam beheer van landecosystemen en aquatische ecosystemen,…

women-right

KOOLSTOFCOMPENSATIE

De creatie van gecertificeerde koolstofkredieten op onze herbebossingsprojecten is een kans voor onze NGO om haar projecten te ontwikkelen en tegelijkertijd de dorpsbevolking een belangrijk inkomen te bezorgen waardoor ze ontwikkelingsprojecten kunnen opstarten (permacultuurscholen, landbouwcoöperaties, toegang tot water, onderwijs en gezondheidszorg, zonneovens, ontwikkeling van visteelt, pluimveeteelt, bijenteelt, enz.)

Onze ambitie is om onze herbebossingsacties te combineren met de verbetering van het welzijn van de plaatselijke bevolking en zo het draagvlak van de dorpelingen te vergroten door hen te motiveren de herbeboste percelen te beschermen.

Graine de vie Time to Plant

DE ONG GRAINE DE VIE IN 2023

Wie zijn we ?

Graine de Vie is nu een netwerk van niet-gouvernementele organisaties die werkzaam zijn op het gebied van herbebossing en die sinds 2009 in het plaatselijke leven zijn geïntegreerd. Elke structuur heeft een raad van bestuur waarvan de leden vrijwilligers zijn en een multidisciplinair uitvoerend team.

Graine de Vie heeft zetels in:

België, Kameroen, Luxemburg, Madagaskar, Togo

896

Is het aantal sites waar herbebossing wordt uitgevoerd. We hebben tevens 218 kwekerijen in 16 van de 22 regios et in 8 scholen, 9 projecten voor herbeplanting van mangrove bossen en 21 projecten voor herbebossing in de nationale parken

50.000.000

Aantal bomen geplant sinds onze oprichting in 2009.

6

144

Aantal geplante boomsoorten.

6

21

Bescherming en herbebossings projecten in de Nationale parken.

445 actieve medewerkers

45 zijn actief in Europa (allen vrijwilligers) waarvan 10 beheerders en 400 personen actief voor de herbebossing.

20.000

Aantal kinderen dat we jaarlijks kunnen sensibiliseren.

Herkomst van de schenkingen :

België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Finland en Madagascar.

Graine de vie Time to Plant

Tijd om in actie te treden !

FRÉDÉRIC DEBOUCHE, VOORZITTER VAN DE NGO.

In slechts twee eeuwen van industriële revolutie is de mens erin geslaagd zijn habitat, de aarde, dit prachtig en fragiel resultaat van miljoenen jaren evolutie, vaak onomkeerbaar te beschadigen.
De vernietiging van de bossen neemt zulke proporties aan dat elk jaar meer dan twaalf miljoen hectare bos verdwijnt, een oppervlakte die gelijk is aan vier keer de totale oppervlakte van België.
We hebben niet het recht om deze erfenis door onze tekortkomingen in een slechte staat over te laten aan onze kinderen. Als we niet handelen, zullen we ons schuldig maken aan het niet helpen van de mensheid in gevaar.

Compenseer uw ecologische afdruk voor heel uw leven

Plant een bos !

20.000 bomen zijn nodig om 1000 ton CO2 uitstoot te compenseren

Een totale som van 10.000,-€ dat is 30,-€ per maand gedurende 330 maanden of 400,-€ per jaar gedurende 25 jaar volstaat om uw ecologische afdruk voor HEEL uw leven te compenseren.

De gemiddelde kost voor Graine de Vie om een boom te planten is 0,50 €

Recent nieuws over onze projecten

Bénin

Graine de vie nieuws uit Benin Graine de Vie, haar lokale partner CEDV en de Cadjèhoun ROTARY CLUB organiseerden vandaag een herbebossingscampagne in Benin met de École primaire publique la Béninoise en de École primaire publique in het district Aitchedji. Ontmoeting...

Togo

Graine de vie nieuws uit Togo1 juni: Boomfeestdag in Togo Meer dan 250 mensen kwamen Graine de vie een handje helpen om jonge boompjes te planten in het Ebola Centrum.        Distributie in Lavié in de gemeente Kloto 2 vond ook plaats op 19 mei...

Madagascar

Nieuws van Graine de vie in Madagaskar  Graine de Vie sloeg alarm tijdens een persconferentie op 10/01/2023 in de hoofdstad. "Het jaar 2022 was een nachtmerrie voor de bosreservaten van Madagaskar, die vaak tegelijkertijd werden verwoest door opzettelijke...

Eerste boomkwekerij in Burkina Faso

Eerste foto's van onze eerste boomkwekerij in Burkina Faso.We proberen gratis boomzaailingen te geven aan iedereen die zijn omgeving wil herstellen.