Zoals we al vreesden, kwam COVID-19 in Madagaskar aan waar de regering de insluiting oplegde.

Dit is een tragedie voor de armste gezinnen die zich zonder middelen en dus zonder voedsel bevinden.
Daarom hebben we besloten om tussenbeide te komen en onze contacten en onze teams te gebruiken om van 9 tot 23 april 5.000 pakketten te verdelen onder 5.000 geselecteerde gezinnen in de meest precaire wijken.

Elk pakje bevat 5 kilo rijst, groenten en fruit, olie en zeep en stelt een gezin in staat om 3 tot 4 dagen te eten.

Aan het einde van dit programma zullen meer dan 100.000 mensen enkele dagen lang fatsoenlijk kunnen eten.
Help ons om meer te doen door uw hulp te schenken op rekening BE60 0017 4158 3870 op naam van Graine de Vie.

Uiteraard geeft elke betaling van ten minste 40 euro aanleiding tot een belastingvermindering van 45% van het bedrag.

Bedankt voor het verspreiden van deze boodschap.
Het Graine de vie-team