De acties van Graine de Vie werpen hun vruchten af – letterlijk! 12 ha privégrond in Madagaskar (Sakaramy/Diego II) werd herbebost in 2019 en wordt nog steeds herbebost met opbrengstgewassen en bosbomen. Elk jaar produceren deze herbebossingsbomen fruit voor de eigenaar van het perceel en leggen ze CO2 vast om de planeet te helpen. Dit is een perfect voorbeeld van hoe onze projecten voor gemeenschapsontwikkeling het levensonderhoud van duizenden mensen verbeteren en hen de middelen geven om hun natuurlijke omgeving te herstellen en te beschermen.