Help ons zodat we nog meer kunnen helpen

Met vijf euro verdelen we enkele dagen lang voedsel voor de maaltijden van een Malagassisch gezin.

We richten ons op de meest achtergestelde buurten waar opsluiting betekent dat die gezinnen enkel ’s nachts eten met het weinige geld dat ze overdag verdienen en dus honger lijden.

1.000 gezinnen hebben deze week 5 kilo rijst, groenten, pasta, zout, olie en zeep gekregen.

Hun glimlach toont hoe erkentelijk ze zijn.

Bedankt voor uw hulp om deze operatie van solidariteit met onze vrienden in Afrika voort te zetten door uw donaties op de rekening

BE 60 0017 4158 3870 te storten op naam van Graine de Vie en om deze boodschap verder te versprijden.

Dank bij voorbaat

Het team Graine de Vie

Onze eerste Graine de Vie boomkwekerij in Benin

29 februari – Gerard Doga rapporteert. De eerste Graine de Vie boomkwekerij is net in Benin opgericht in de hoofdstad Cotonou niet ver van de Abomey Calabi Universiteit.
4 dagen activiteit van woensdag 26 tot en met zaterdag 29.
We zetten snelgroeiende planten in om in juni te herbebossen.
Tot nu toe zijn we erin geslaagd om er 4000 te planten. De Beninese vereniging CEDV “Chaque Enfant à Droit à la Vie” zal het werk vanaf volgende week voortzetten.

Overeenkomst tussen Grainedevie, het Ministerie van Nationale Opvoeding en Actions Sans Frontières

Ondertekening van de overeenkomst tussen Graine de Vie, het Ministère de l’éducation nationale, en Actions sans frontières vandaag 20 februari 2020

Voor dit eerste jaar gaan we kwekerijen van 500 bomen opzetten voor schoolkinderen in een dertigtal scholen en 2.000.000 zaden leveren dankzij de zakken met 5.000 zaden die we hebben ontwikkeld voor de directe zaaitechniek 🌱.

Duizenden kinderen zullen van dit programma profiteren.

Deze samenwerking ligt in het verlengde van de doelstelling van Graine de Vie voor dit jaar: “Bewustwording op scholen van het probleem van de ontbossing en de noodzaak van herbebossing”.

Togo – Ave prefectuur , het werk gaat door

23 januari – Van onze locale verantwoordelijke Gerard Doga – We zetten verder met onze opdracht. We zijn nu op een andere locatie, nog steeds in de prefectuur van Ave. Het werk vordert zeer goed. Het is een jonge kwekerij, een maand geleden opgestart.

Directe beplanting in de regio Bongolava

Maandag 20 januari 2020 meldt onze locale verantwoordelijke, Voara, dat een team van Grainedevie uit Antananarivo naar de Bongolava-regio is gegaan om samen met de adjunct van het dorp, de dorpelingen en twee mensen uit het leger directe beplanting uit te voeren. We hebben 10.430 zaden kunnen planten op een oppervlakte van 10 ha.

Recente activiteiten in Togo

Gerard Doga, onze verantwoordelijke in Togo rapporteert dat er al 25 kwekerijen actief zijn met binnenkort nog 7 bijkomende.

Deze ochtend op Radio Planète Plus. Thema : bosbranden en ontbossing

Veel aktiviteiten in januari

4 januari 2020 . Op de bewustmakingsdag in Antolojanahary, het dorp van pater PEDRO, namen 2.000 mensen deel aan een debat over bosbranden, gevolgd door het planten van 20.000 bomen.

Een dag voor controle en toezicht in het dorp Antolojanahary bij pater Pedro’s huis. Er komt een herbebossing van 4000 zaailingen en 20.000 zaden voor directe aanplant met studenten en ouders.

Wat betekend herbebossing ?

Article ivm onderzoek rond herbebossing, bron : http://science.sciencemag.org

Extract

Boomherstel en herbebossing blijven een van de meest effectieve strategieën om de klimaatverandering te beperken. We hebben het wereldwijde potentiële bosareaal in kaart gebracht om aan te tonen dat er in het huidige klimaat 4,4 miljard hectare bosareaal zou kunnen bestaan. Met uitzondering van bestaande bomen en landbouw- en stadsgebieden, vonden we dat er ruimte is voor een extra 0,9 miljard hectare bosbedekking, die 205 gigaton koolstof zou kunnen opslaan in gebieden die op een natuurlijke manier de bossen zouden ondersteunen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het wereldwijde herstel van de bomen als de meest effectieve oplossing voor de klimaatverandering tot nu toe. We schatten dat als we niet kunnen afwijken van het huidige traject, de potentiële wereldwijde overkapping tegen 2050 met ongeveer 223 miljoen hectare kan afnemen, waarbij het overgrote deel van de verliezen zich in de tropen voordoen. Onze resultaten benadrukken de mogelijkheid om de klimaatverandering te verzachten door middel van een wereldwijd herstel van de bomen, maar ook de dringende noodzaak om actie te ondernemen.

Zie artikle in pdf formaat

Mangrove herbebossing door Graine de Vie

Gerard Poncet – Een mangrovebos, gerestaureerd door Graine de vie sinds 2009, op het moment dat de mangrove zich herstelt en er terug leven is, de kreeftachtigen hebben zich hersteld, de vissen vinden er hun productiegebieden en de krabben kunnen er gemakkelijk leven. Het behoud en de veiligheid van dit mangrove gebied zal het onderwerp zijn van een overeenkomst met de lokale bevolking, Villa Ambodirafia Madagascar.

.

Film over herbebossing in Madagascar

“Herbebossing is onze toekomst” . Een bewustmakingsfilm die ontbossing aan de kaak stelt.
Dit is een 8 minuten durende korte film, bedoeld voor scholieren, maar geschikt voor alle doelgroepen.

Planten is een eenvoudig gebaar, maar een nobel gebaar, dat is de belangrijkste boodschap die GRAINE DE VIE aan de jongsten wil overbrengen, omdat zij de toekomst en hoop vertegenwoordigen.

Het verhaal gaat over het bieden van een oplossing die herbebossing is om het milieu te beschermen, om elk kind bewust te maken van de noodzaak om bomen te planten in een wereld die geteisterd wordt door de alarmerende verdwijning van de bossen, een wereld die zorgeloos is geworden voor de toekomst en de toekomstige generaties.

Deze film hebben we in Madagaskar gemaakt met de hulp van de Prins Albert II van Monaco Stichting. Spreid het alsjeblieft om je heen, zodat het door zoveel mogelijk mensen gezien kan worden.

Deze film is bedoeld voor vertoning in alle basisscholen in Madagaskar. Om dit te doen, vragen we om elke vorm van hulp die dit mogelijk zou kunnen maken!

Het team Graine de vie 

L’ histoire de Iary

Iary, 9 jaar, brengt zijn vakantie door bij zijn grootouders op het platteland

Dit is een samenvatting van de film die binnenkort zal verschijnen, van onze verslaggeefster Onjatiana Ravoninjatovo

Iary speelt met zijn vlieger en bindt hem aan een boom voor een buitenlunch, in een contrast van groen en verbrande aarde, met zijn grootmoeder en grootvader.
De grootouders vertellen hem hoe alles veranderd was en geven hem een verhaal over hun vreedzame jeugd midden in de bossen, die hen alles gaf wat ze nodig hadden om te overleven. Iary loopt plotseling weg om zijn losse vlieger in te halen.
Onderweg doorkruist hij door vlammen geteisterde landschappen en ontmoet hij uiteindelijk Dera, de boomkweker en een groep kinderen die jonge bomen planten. Daarna volgt hij hen om alles te leren over hun activiteiten. De kweker leert hem alles wat er te weten valt over het planten van bomen.
Het wordt al laat en zijn grootouders, vergezeld van een aantal mensen uit hun dorp, zijn op zoek naar Iary…. Die hem uiteindelijk terugvinden.
Iary is erg blij met alles wat hij net heeft geleerd over bomen, volledig bewust van wat hij in de toekomst moet vermijden. Hij komt het goede nieuws terugbrengen naar het dorp van zijn grootouders, waar hij idereen aanspoort om mee te gaan planten.

Graine de vie bereidt zich voor op het planten van 12.000.000 bomen

Graine de vie bereidt zich voor op het planten van 12.000.000 bomen vanaf deze maand december 2019 op basis van de directe zaaitechniek. Deze techniek is gebaseerd op het direct inbrengen van het zaad in de bodem, zonder grondbewerking. We delen zakken uit aan de mensen die ons helpen 12 miljoen zaden te oogsten. Deze zaden worden dan naar alle herbebossingssites gestuurd.

Nationaal programma voor herbebossing : het militair bedied Nr7 in aktie

4 Oktober 2019. Van onze correspondente Fiarovam Perenena 🌳Het militair gebied Nr7 bereid zich voor om jonge planten te planten op een gebied met oppervlak van 2000 Hectare. In de kwekerij van de NGO Graine de Vie in Antsiranana zijn de Groene Baretten gestart met de voorbereiding van de jonge planten die nu alleen maar wachten tot ze binnekort geplant worden.