Op 16 oktober ondertekenden Graine de Vie en Dry Forest een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar. De overeenkomst formaliseert de nauwe technische samenwerking tussen de twee herbebossings-NGO’s sinds de oprichting van Dry Forest en haar 3 kwekerijen in 2020.
Graine de Vie ondersteunt Dry Forest door het leveren van zaden, apparatuur, technische ondersteuning voor het kwekerijbeheer en een bijdrage aan de lonen van een kweker per kwekerij.
Hartelijk dank aan Graine de Vie voor de samenwerking en ondersteuning!

Beelden van de ondertekening van de overeenkomst en het recente bezoek van het Graine de Vie team aan Dry Forest.

No alt text provided for this imageNo alt text provided for this image