22 januari 2020 – Onjatiana Ravoniniatovo. Beplanting in samenwerking met het leger, site van Andranganala, op een oppervlakte van 500 Ha