In een tijd waarin we meer dan ooit programma’s voor de bescherming en het herstel van het milieu moeten aanmoedigen, kan de financiële situatie van de NGO’s zorgwekkend worden door de vermindering van de middelen die hun ter beschikking worden gesteld.
Daarom heeft de Belgische staat besloten dat voor dit jaar 2020 de belastingvermindering voor giften aan erkende ngo’s wordt verlaagd van 45 naar 60 procent.
We hebben uw solidariteit nodig

Doe een schenking aan Graine de vie

Graine de vie