Vrouwen van Mizakategna

Graine de vie afdeling DIANA, reageert op oproepen van de Vereniging van vrouwen Mizakategna Joffre stad, voor de installatie van een kinderdagverblijf, technische ondersteuning en opleiding. De opening zal deze zaterdag 12 september in Joffre stad plaatsvinden, bijgestaan door het management GDV, De Mizakategna Vrouwenvereniging vroeg om 3 kwekerijen met een quotum van 5000 zaailingen per stuk (gemengde kwekerij) voor nuttige bomen, een verklaring van de voorzitter, hun wensen en dank voor de hulp van Graine de vie DIANA. Met de kostbare hulp van de TOTAL Foundation.

 

Zaad oogst

Het is de periode van de zaadoogst in Madagaskar. Duizenden mensen verzamelen de tien miljoen zaden die nodig zijn voor onze kwekerijen en directe zaaiprogramma’s. Al deze gezinnen krijgen een salaris dat hen in staat stelt hun levensomstandigheden te verbeteren.
Help ons alstublieft het woord over onze prestaties te verspreiden door deze boodschap te delen.
Het Graine de Vie Team

Diego Centrale Kwekerij in herontwikkeling

De centrale kwekerij van Diego I wordt herontwikkeld met behulp van partners en hun bijdragen: Madagaskar National Parks MNP, landdonor, en de Urban Commune Diego I, voor de watervoorziening en de productie van zaailingen.

Ondanks een moeilijke sanitaire situatie blijven onze teams in Madagaskar meer dan 3.500.000 boomzaailingen voorbereiden, die vanaf volgend jaar november zullen worden geplant. Hier onze centrale kwekerij in Diego Suarez.

 

Mangrovebehoud en herbebossing

De Internationale Dag voor het behoud van het Mangrove-ecosysteem werd gisteren, 26 juli, gevierd.
Elk jaar versterkt Graine de vie haar inzet voor de bescherming van de mangrove in Madagaskar, een ecosysteem dat zowel uniek als kwetsbaar is omdat het zwaar wordt uitgebuit door de lokale bevolking.
Tot op heden heeft Graine de vie 9 mangrove-kwekerijen in verschillende delen van het grote eiland, evenals verschillende bewustwordingsprogramma’s voor de lokale gemeenschappen.

Bijeenkomst van de burgemeesters van de stad Mango in Togo

Gisteren na de gemeente Bassar 1, Bassar 2 en de stad Kara, de tweede hoofdstad van Togo, zijn we vanochtend in de allerlaatste regio voor Burkina Faso (de savanne) om de burgemeesters van de steden Mango en Dapaong te ontmoeten. De autoriteiten hebben het project ter harte genomen en begroeten de initiatiefnemers. Ze kijken uit naar september om de installaties te starten.

 

 

 

Ontmoeting met de burgemeester van de stad Atakpamé

Na de ontmoeting met de burgemeester van de stad Atakpamé (plateaugebied), ontmoeting met de burgemeester van Sokodé, de dorpshoofden en het hoofdkanton van de prefectuur van Tchaoudjo (centrale regio). Vanmorgen gaan we naar het noorden, naar Bassar, Kanou en Kara, opnieuw voor de ontmoeting met de autoriteiten om het Seed of Life-project te presenteren. En de foto van de afwerking van een watertoren voor 11m3 op de centrale kwekerij. We hebben 10 bassins van 1,5m3 en 2 watertorens geïnstalleerd.

 

NGO’s worden hard getroffen door de gezondheidscrisis

In een tijd waarin we meer dan ooit programma’s voor de bescherming en het herstel van het milieu moeten aanmoedigen, kan de financiële situatie van de NGO’s zorgwekkend worden door de vermindering van de middelen die hun ter beschikking worden gesteld.
Daarom heeft de Belgische staat besloten dat voor dit jaar 2020 de belastingvermindering voor giften aan erkende ngo’s wordt verlaagd van 45 naar 60 procent.
We hebben uw solidariteit nodig

Doe een schenking aan Graine de vie

Graine de vie

Help ons de maki’s te beschermen

103 van de 107 soorten maki’s op Madagaskar worden met uitsterven bedreigd en zijn het slachtoffer van de landbouw en de houtkap die hun leefgebied vernietigen.
Graine de Vie voert in samenwerking met de nationale parken van Madagaskar bewustmakings- en bosherstelacties uit in tien nationale parken van het land.
Deze acties, die ons hoop geven op de toekomst van de maki’s, worden vandaag de dag bedreigd door de rekrutering van milieumisdaden sinds de invoering van de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid als gevolg van Covid-19.
Dankzij uw donaties kunnen we onze acties versterken.

 

Luchthaven van Luik financiert restauratie van het Analamerana reservaat

Om de ecologische voetafdruk in verband met de werking van hun infrastructuur te verminderen, financieren de Luikse luchthavenautoriteiten een programma voor de bescherming en het herstel van het Analamerana reservaat (noordoostelijk Madagaskar) met de oprichting van boomkwekerijen in de dorpen rond het reservaat en de aanplanting van 120.000 bomen per jaar. Deze week werden er twee nieuwe kwekerijen opgestart.

Herbebossings programma in Benin

Onze filosofie is om de herbebossing rechtstreeks uit te voeren met de bevolking van de dorpen die hun grondstoffen uit het bos halen. Na Madagaskar en Togo zijn we bezig met het planten van onze eerste bomen in Benin, waar we dit jaar 5 kwekerijen gaan oprichten.

Arbor day in Togo – 01 Juin 2020

Het was Arbor Day gisteren in Togo.
Zie je op deze foto’s, de blik van deze mensen die blij zijn om bomen te planten ? zie je het beeld van een wereld waar het anders kan ?

Distributie van jonge planten in Togo

We hebben besloten om een rol te spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde door kwekerijen op te richten in Afrikaanse gemeenschappen die hun bossen willen beschermen en herstellen.
Het regenseizoen is net begonnen in Togo en de bevolking mobiliseert zich om de 340.000 boomzaailingen te planten die in onze 30 kwekerijen worden geproduceerd.
We hebben een kwekerij en een bewustwordings- en herbebossingsproject in meer dan één op de vier gemeenten in Togo. Help ons om een identiek project te creëren in alle gemeenten van het land en zo aan te tonen dat het voor de mensheid mogelijk is om de trend van de systematische vernietiging van ons milieu om te buigen.
Voor een betere, eerlijkere en mooiere wereld.

TIME TO PLANT


Nieuwe boomkwekerijen in Betsiboka

Ons team is deze week vertrokken om kwekerijen te openen in de regio Betsiboka tussen Tana en Majunga. We hebben veel verzoeken om hulp en partnerschap in de fokontany streek. Enkele foto’s van de nieuwe kwekerijen

100.000 maaltijden voor de ingeslotenen van Madagaskar

Zoals we al vreesden, kwam COVID-19 in Madagaskar aan waar de regering de insluiting oplegde.

Dit is een tragedie voor de armste gezinnen die zich zonder middelen en dus zonder voedsel bevinden.
Daarom hebben we besloten om tussenbeide te komen en onze contacten en onze teams te gebruiken om van 9 tot 23 april 5.000 pakketten te verdelen onder 5.000 geselecteerde gezinnen in de meest precaire wijken.

Elk pakje bevat 5 kilo rijst, groenten en fruit, olie en zeep en stelt een gezin in staat om 3 tot 4 dagen te eten.

Aan het einde van dit programma zullen meer dan 100.000 mensen enkele dagen lang fatsoenlijk kunnen eten.
Help ons om meer te doen door uw hulp te schenken op rekening BE60 0017 4158 3870 op naam van Graine de Vie.

Uiteraard geeft elke betaling van ten minste 40 euro aanleiding tot een belastingvermindering van 45% van het bedrag.

Bedankt voor het verspreiden van deze boodschap.
Het Graine de vie-team

Help ons zodat we nog meer kunnen helpen

Met vijf euro verdelen we enkele dagen lang voedsel voor de maaltijden van een Malagassisch gezin.

We richten ons op de meest achtergestelde buurten waar opsluiting betekent dat die gezinnen enkel ’s nachts eten met het weinige geld dat ze overdag verdienen en dus honger lijden.

1.000 gezinnen hebben deze week 5 kilo rijst, groenten, pasta, zout, olie en zeep gekregen.

Hun glimlach toont hoe erkentelijk ze zijn.

Bedankt voor uw hulp om deze operatie van solidariteit met onze vrienden in Afrika voort te zetten door uw donaties op de rekening

BE 60 0017 4158 3870 te storten op naam van Graine de Vie en om deze boodschap verder te versprijden.

Dank bij voorbaat

Het team Graine de Vie

Onze eerste Graine de Vie boomkwekerij in Benin

29 februari – Gerard Doga rapporteert. De eerste Graine de Vie boomkwekerij is net in Benin opgericht in de hoofdstad Cotonou niet ver van de Abomey Calabi Universiteit.
4 dagen activiteit van woensdag 26 tot en met zaterdag 29.
We zetten snelgroeiende planten in om in juni te herbebossen.
Tot nu toe zijn we erin geslaagd om er 4000 te planten. De Beninese vereniging CEDV “Chaque Enfant à Droit à la Vie” zal het werk vanaf volgende week voortzetten.

Overeenkomst tussen Grainedevie, het Ministerie van Nationale Opvoeding en Actions Sans Frontières

Ondertekening van de overeenkomst tussen Graine de Vie, het Ministère de l’éducation nationale, en Actions sans frontières vandaag 20 februari 2020

Voor dit eerste jaar gaan we kwekerijen van 500 bomen opzetten voor schoolkinderen in een dertigtal scholen en 2.000.000 zaden leveren dankzij de zakken met 5.000 zaden die we hebben ontwikkeld voor de directe zaaitechniek 🌱.

Duizenden kinderen zullen van dit programma profiteren.

Deze samenwerking ligt in het verlengde van de doelstelling van Graine de Vie voor dit jaar: “Bewustwording op scholen van het probleem van de ontbossing en de noodzaak van herbebossing”.

Togo – Ave prefectuur , het werk gaat door

23 januari – Van onze locale verantwoordelijke Gerard Doga – We zetten verder met onze opdracht. We zijn nu op een andere locatie, nog steeds in de prefectuur van Ave. Het werk vordert zeer goed. Het is een jonge kwekerij, een maand geleden opgestart.

Directe beplanting in de regio Bongolava

Maandag 20 januari 2020 meldt onze locale verantwoordelijke, Voara, dat een team van Grainedevie uit Antananarivo naar de Bongolava-regio is gegaan om samen met de adjunct van het dorp, de dorpelingen en twee mensen uit het leger directe beplanting uit te voeren. We hebben 10.430 zaden kunnen planten op een oppervlakte van 10 ha.

Recente activiteiten in Togo

Gerard Doga, onze verantwoordelijke in Togo rapporteert dat er al 25 kwekerijen actief zijn met binnenkort nog 7 bijkomende.

Deze ochtend op Radio Planète Plus. Thema : bosbranden en ontbossing

Veel aktiviteiten in januari

4 januari 2020 . Op de bewustmakingsdag in Antolojanahary, het dorp van pater PEDRO, namen 2.000 mensen deel aan een debat over bosbranden, gevolgd door het planten van 20.000 bomen.

Een dag voor controle en toezicht in het dorp Antolojanahary bij pater Pedro’s huis. Er komt een herbebossing van 4000 zaailingen en 20.000 zaden voor directe aanplant met studenten en ouders.

Wat betekend herbebossing ?

Article ivm onderzoek rond herbebossing, bron : http://science.sciencemag.org

Extract

Boomherstel en herbebossing blijven een van de meest effectieve strategieën om de klimaatverandering te beperken. We hebben het wereldwijde potentiële bosareaal in kaart gebracht om aan te tonen dat er in het huidige klimaat 4,4 miljard hectare bosareaal zou kunnen bestaan. Met uitzondering van bestaande bomen en landbouw- en stadsgebieden, vonden we dat er ruimte is voor een extra 0,9 miljard hectare bosbedekking, die 205 gigaton koolstof zou kunnen opslaan in gebieden die op een natuurlijke manier de bossen zouden ondersteunen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het wereldwijde herstel van de bomen als de meest effectieve oplossing voor de klimaatverandering tot nu toe. We schatten dat als we niet kunnen afwijken van het huidige traject, de potentiële wereldwijde overkapping tegen 2050 met ongeveer 223 miljoen hectare kan afnemen, waarbij het overgrote deel van de verliezen zich in de tropen voordoen. Onze resultaten benadrukken de mogelijkheid om de klimaatverandering te verzachten door middel van een wereldwijd herstel van de bomen, maar ook de dringende noodzaak om actie te ondernemen.

Zie artikle in pdf formaat

Mangrove herbebossing door Graine de Vie

Gerard Poncet – Een mangrovebos, gerestaureerd door Graine de vie sinds 2009, op het moment dat de mangrove zich herstelt en er terug leven is, de kreeftachtigen hebben zich hersteld, de vissen vinden er hun productiegebieden en de krabben kunnen er gemakkelijk leven. Het behoud en de veiligheid van dit mangrove gebied zal het onderwerp zijn van een overeenkomst met de lokale bevolking, Villa Ambodirafia Madagascar.

.