Iary, 9 jaar, brengt zijn vakantie door bij zijn grootouders op het platteland

Dit is een samenvatting van de film die binnenkort zal verschijnen, van onze verslaggeefster Onjatiana Ravoninjatovo

Iary speelt met zijn vlieger en bindt hem aan een boom voor een buitenlunch, in een contrast van groen en verbrande aarde, met zijn grootmoeder en grootvader.
De grootouders vertellen hem hoe alles veranderd was en geven hem een verhaal over hun vreedzame jeugd midden in de bossen, die hen alles gaf wat ze nodig hadden om te overleven. Iary loopt plotseling weg om zijn losse vlieger in te halen.
Onderweg doorkruist hij door vlammen geteisterde landschappen en ontmoet hij uiteindelijk Dera, de boomkweker en een groep kinderen die jonge bomen planten. Daarna volgt hij hen om alles te leren over hun activiteiten. De kweker leert hem alles wat er te weten valt over het planten van bomen.
Het wordt al laat en zijn grootouders, vergezeld van een aantal mensen uit hun dorp, zijn op zoek naar Iary…. Die hem uiteindelijk terugvinden.
Iary is erg blij met alles wat hij net heeft geleerd over bomen, volledig bewust van wat hij in de toekomst moet vermijden. Hij komt het goede nieuws terugbrengen naar het dorp van zijn grootouders, waar hij idereen aanspoort om mee te gaan planten.

Graine de vie bereidt zich voor op het planten van 12.000.000 bomen

Graine de vie bereidt zich voor op het planten van 12.000.000 bomen vanaf deze maand december 2019 op basis van de directe zaaitechniek. Deze techniek is gebaseerd op het direct inbrengen van het zaad in de bodem, zonder grondbewerking. We delen zakken uit aan de mensen die ons helpen 12 miljoen zaden te oogsten. Deze zaden worden dan naar alle herbebossingssites gestuurd.

Nationaal programma voor herbebossing : het militair bedied Nr7 in aktie

4 Oktober 2019. Van onze correspondente Fiarovam Perenena 🌳Het militair gebied Nr7 bereid zich voor om jonge planten te planten op een gebied met oppervlak van 2000 Hectare. In de kwekerij van de NGO Graine de Vie in Antsiranana zijn de Groene Baretten gestart met de voorbereiding van de jonge planten die nu alleen maar wachten tot ze binnekort geplant worden.