bosherstel en bescherming

NGO gewijd aan de bescherming en het herstel van de bossen in Afrika

We zijn een niet-gouvernementele organisatie (NGO), opgericht als vzw naar Belgisch en Luxemburgs recht, die de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen wil compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden.
Om de opvolging en ontwikkeling van de herbebossing te verzekeren, creëren we in elk van de plantplaatsen een kwekerij en leiden we lokale mensen op om deze te beheren. Via lokale overheden en scholen ontwikkelen we een programma om het publiek bewuster te maken van de bescherming van het milieu. Om deze doelstellingen te bereiken, zetten al onze leden zich in om op vrijwillige basis te werken om ervoor te zorgen dat alle aan ons toevertrouwde middelen direct en volledig worden gebruikt voor het beheer van onze kwekerijen en het planten van bomen.
We betalen de boomkwekers en boomplanters en dragen zo bij tot de verbetering van het lot van de mensen die in de herbebossingsgebieden wonen.

Graine de vie Time to Plant
Graine de vie Time to Plant
Graine de vie Time to Plant

Compensatie van koolstofuitstoot

Koolstofcompensatie wordt verzekerd door het planten van bomen in grootschalige projecten waarvan de kwekerijen en plantages worden beheerd door Graine de Vie. Wij werken samen met Madagascar National Parks om oerbossen te beveiligen, te beschermen en zelfs te herstellen.

De bewustmaking van de bevolking

Door het opleiden van kleuters en het bewustmaken van scholen en dorpen van de noodzaak om het milieu te beschermen. Door het creëren van verenigende projecten in geïsoleerde gebieden. Door de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt om uitsluiting te bestrijden.

Economisch aspect

Door 10 voltijdse medewerkers ter plaatse in dienst te nemen samen met 350 dag medewerkers (onze Europese leden zijn allemaal vrijwilligers). Door het op een duurzame manier aanplanten van opbrengst gewassen (fruitbomen, etherische oliën, bouwmaterialen). De biodiversiteit die we toepassen verhoogt ook de toeristische aantrekkingskracht van het land.

DE ONG GRAINE DE VIE IN

2019

29,1 miljoen bomen geplant sinds 2009

Graine de Vie heeft zetels in:

België, Frankrijk en Luxemburg.

500

Is het aantal sites waar herbebossing wordt uitgevoerd. We hebben tevens 132 kwekerijen in 16 van de 22 regios et in 8 scholen, 9 projecten voor herbeplanting van mangrove bossen en 11 projecten voor herbebossing in de nationale parken

29.100.000

Aantal bomen geplant sinds onze oprichting in 2009.

445 actieve medewerkers

45 zijn actief in Europa (allen vrijwilligers) waarvan 10 beheerders en 400 personen actief in Madagascar voor de herbebossing (loontrekkend).

20.000

Aantal kinderen dat we jaarlijks kunnen sensibiliseren.

6000/jaar

Gemiddeld produceert één persoon per jaar 10 ton C02. Onze bomen compenseren de CO2 uitstoot van 6000 personen ieder jaar (60.000 ton CO2/jaar).

Herkomst van de schenkingen :

België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Finland en Madagascar.

6

131

Aantal geplante boomsoorten.

Graine de vie in Togo en Benin

Het project, dat in Togo is geïnitieerd door Graine de Vie en lokale verenigingen, bestaat uit het sensibiliseren van de 116 gemeenten van het land voor de bescherming en het herstel van hun bosbestanden door in elk van hen een kwekerij te creëren die elk jaar 10.000 bomen produceert voor de bevolking en door 5.000 extra bomen te planten met behulp van de semi-directe techniek.

Graine de vie Time to Plant

Tijd om in actie te treden !

FRÉDÉRIC DEBOUCHE, VOORZITTER VAN DE NGO.

In slechts twee eeuwen van industriële revolutie is de mens erin geslaagd zijn habitat, de aarde, dit prachtig en fragiel resultaat van miljoenen jaren evolutie, vaak onomkeerbaar te beschadigen.
De vernietiging van de bossen neemt zulke proporties aan dat elk jaar meer dan twaalf miljoen hectare bos verdwijnt, een oppervlakte die gelijk is aan vier keer de totale oppervlakte van België.
We hebben niet het recht om deze erfenis door onze tekortkomingen in een slechte staat over te laten aan onze kinderen. Als we niet handelen, zullen we ons schuldig maken aan het niet helpen van de mensheid in gevaar.

Compenseer uw ecologische afdruk voor heel uw leven

Plant een bos !

10.000 bomen zijn nodig om 1000 ton CO2 uitstoot te compenseren voor een totale som van 2.500,-€ dat is 20,-€ per maand gedurende 125 maanden om uw ecologische afdruk voor HEEL uw leven te compenseren.

De gemiddelde kost voor Graine de Vie om een boom te planten is 0,-25 €

Recent nieuws over onze projecten

Diego Centrale Kwekerij in herontwikkeling

De centrale kwekerij van Diego I wordt herontwikkeld met behulp van partners en hun bijdragen: Madagaskar National Parks MNP, landdonor, en de Urban Commune Diego I, voor de watervoorziening en de productie van zaailingen. Ondanks een moeilijke sanitaire situatie...

read more

Mangrovebehoud en herbebossing

De Internationale Dag voor het behoud van het Mangrove-ecosysteem werd gisteren, 26 juli, gevierd. Elk jaar versterkt Graine de vie haar inzet voor de bescherming van de mangrove in Madagaskar, een ecosysteem dat zowel uniek als kwetsbaar is omdat het zwaar wordt...

read more

Bijeenkomst van de burgemeesters van de stad Mango in Togo

Gisteren na de gemeente Bassar 1, Bassar 2 en de stad Kara, de tweede hoofdstad van Togo, zijn we vanochtend in de allerlaatste regio voor Burkina Faso (de savanne) om de burgemeesters van de steden Mango en Dapaong te ontmoeten. De autoriteiten hebben het project ter...

read more

Ontmoeting met de burgemeester van de stad Atakpamé

Na de ontmoeting met de burgemeester van de stad Atakpamé (plateaugebied), ontmoeting met de burgemeester van Sokodé, de dorpshoofden en het hoofdkanton van de prefectuur van Tchaoudjo (centrale regio). Vanmorgen gaan we naar het noorden, naar Bassar, Kanou en Kara,...

read more

NGO’s worden hard getroffen door de gezondheidscrisis

In een tijd waarin we meer dan ooit programma's voor de bescherming en het herstel van het milieu moeten aanmoedigen, kan de financiële situatie van de NGO's zorgwekkend worden door de vermindering van de middelen die hun ter beschikking worden gesteld. Daarom heeft...

read more

GRAINE DE VIE

Viert zijn 10 jaar (2009-2019)

Graine de vie Time to Plant

BEREKEN UW CO2 UITSTOOT

CO2 uitstoot berekening

CITAAT

Wij erven het land niet van onze ouders, maar lenen het van onze kinderen. - Een inheems Amerikaans spreekwoord.