“Kinderen zijn ’s werelds kostbaarste bezit en de beste hoop voor de toekomst”, zei JFK. Hij had niet meer gelijk kunnen hebben, en dat is de reden waarom Graine de Vie’s strategie voor gemeenschapsbetrokkenheid ook de jongere generatie van Afrika omvat. Hun deelname aan onze herbebossingsinspanningen helpt de levensduur te garanderen van de bomen die we planten om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.
Voor de seizoensheropening van de kwekerij in de plattelandsgemeente Mahavanona, in de DIANA-regio van Madagaskar, verzamelden leraren van de CEG Mahavanona-school en hun leerlingen zich om ons te helpen ons doel van 10.000 zaailingen in de kwekerij te bereiken.