Article ivm onderzoek rond herbebossing, bron : http://science.sciencemag.org

Extract

Boomherstel en herbebossing blijven een van de meest effectieve strategieën om de klimaatverandering te beperken. We hebben het wereldwijde potentiële bosareaal in kaart gebracht om aan te tonen dat er in het huidige klimaat 4,4 miljard hectare bosareaal zou kunnen bestaan. Met uitzondering van bestaande bomen en landbouw- en stadsgebieden, vonden we dat er ruimte is voor een extra 0,9 miljard hectare bosbedekking, die 205 gigaton koolstof zou kunnen opslaan in gebieden die op een natuurlijke manier de bossen zouden ondersteunen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het wereldwijde herstel van de bomen als de meest effectieve oplossing voor de klimaatverandering tot nu toe. We schatten dat als we niet kunnen afwijken van het huidige traject, de potentiële wereldwijde overkapping tegen 2050 met ongeveer 223 miljoen hectare kan afnemen, waarbij het overgrote deel van de verliezen zich in de tropen voordoen. Onze resultaten benadrukken de mogelijkheid om de klimaatverandering te verzachten door middel van een wereldwijd herstel van de bomen, maar ook de dringende noodzaak om actie te ondernemen.

Zie artikle in pdf formaat