Daden zeggen meer dan woorden, maar daden + woorden brengen resultaten. De getuigenis van een lokale boer in Benin, met wie Graine de Vie (via onze lokale partner CEDV) samenwerkte om zijn landgoed te herstellen, laat zien hoe we ons inzetten voor lokale gemeenschappen. Onze herbebossingsstrategie omvat een sterk engagement om lokale gemeenschappen te betrekken bij het herstel van hun natuurlijke omgeving en hen de middelen te geven om hun levensomstandigheden te verbeteren. Onze kwekerijen zorgen voor werkgelegenheid en een bron van inkomsten. Zaailingen worden gratis uitgedeeld en geplant op percelen van dorpelingen, waardoor een bron van voedsel en inkomsten (fruit- en geldbomen) ontstaat. Op deze manier worden onze projecten door de gemeenschappen waar we actief zijn op lange termijn in stand gehouden en onderhouden.