45 miljoen geplante bomen

Onze NGO is gewijd aan bewustmaking, bescherming en herbebossing

We zijn aktief sinds 2009 en hebben meerdere projecten in Madagaskar, Togo, Benin, Kameroen en Ghana

Onze NGO werdd opgericht als vzw naar Belgisch en Luxemburgs recht met als doel de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen te compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden.

Oprichting van plaatselijke kwekerijen

Om de opvolging en ontwikkeling van de herbebossing te verzekeren, creëren we in elk van de plantplaatsen een kwekerij en leiden we lokale mensen op om deze te beheren. Via lokale overheden en scholen ontwikkelen we een programma om het publiek bewuster te maken van de bescherming van het milieu. Om deze doelstellingen te bereiken, zetten al onze leden zich in om op vrijwillige basis te werken om ervoor te zorgen dat alle aan ons toevertrouwde middelen direct en volledig worden gebruikt voor het beheer van onze kwekerijen en het planten van bomen.
We betalen de boomkwekers en boomplanters en dragen zo bij tot de verbetering van het lot van de mensen die in de herbebossingsgebieden wonen.

Grainedevie Time to Plant
Graine de vie Time to Plant
Graine de vie Time to Plant

Compensatie van koolstofuitstoot

Koolstofcompensatie wordt verzekerd door het planten van bomen in grootschalige projecten waarvan de kwekerijen en plantages worden beheerd door Graine de Vie. Wij werken samen met Madagascar National Parks om oerbossen te beveiligen, te beschermen en zelfs te herstellen.

De bewustmaking van de bevolking

Door het opleiden van kleuters en het bewustmaken van scholen en dorpen van de noodzaak om het milieu te beschermen. Door het creëren van verenigende projecten in geïsoleerde gebieden. Door de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt om uitsluiting te bestrijden.

Economisch aspect

Door 10 voltijdse medewerkers ter plaatse in dienst te nemen samen met 350 dag medewerkers (onze Europese leden zijn allemaal vrijwilligers). Door het op een duurzame manier aanplanten van opbrengst gewassen (fruitbomen, etherische oliën, bouwmaterialen). De biodiversiteit die we toepassen verhoogt ook de toeristische aantrekkingskracht van het land.

DE ONG GRAINE DE VIE IN 2020

Graine de Vie heeft zetels in:

België, Frankrijk en Luxemburg.

896

Is het aantal sites waar herbebossing wordt uitgevoerd. We hebben tevens 218 kwekerijen in 16 van de 22 regios et in 8 scholen, 9 projecten voor herbeplanting van mangrove bossen en 11 projecten voor herbebossing in de nationale parken

45.000.000

Aantal bomen geplant sinds onze oprichting in 2009.

445 actieve medewerkers

45 zijn actief in Europa (allen vrijwilligers) waarvan 10 beheerders en 400 personen actief in Madagascar voor de herbebossing (loontrekkend).

20.000

Aantal kinderen dat we jaarlijks kunnen sensibiliseren.

17.500 personen/jaar

Gemiddeld produceert één persoon per jaar 10 ton C02. Onze 35 miljoen bomen die we geplant hebben compenseren de CO2 uitstoot van 17.500 personen ieder jaar (175.000 ton CO2/jaar).

Herkomst van de schenkingen :

België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Finland en Madagascar.

6

144

Aantal geplante boomsoorten.

6

12

Bescherming en herbebossings projecten in de Nationale parken.

Projecten in Madagascar :

Sinds 2009, oprichting van 500 herbebossingslocatie. We hebben ook 132 kinderdagverblijven in 16 van de 22 regio’s en 8 scholen. Deze kwekerijen produceren in totaal 700.000 planten per jaar. Voeg daarbij 9 mangrove restauratieprojecten en 11 projecten voor de bescherming en restauratie van Malagasy nationale parken.

Projecten in Togo en Benin :

Het project, dat in Togo is geïnitieerd door Graine de Vie en lokale verenigingen, bestaat uit het sensibiliseren van de 116 gemeenten van het land voor de bescherming en het herstel van hun bosbestanden door in elk van hen een kwekerij te creëren die elk jaar 10.000 bomen produceert voor de bevolking en door 5.000 extra bomen te planten met behulp van de semi-directe techniek.

Piloot Projecten in Cameroun :

Gemeente KIIKI – centrale regio – 1.000 km2 – 10.500 inwoners .
3 kwekerijen van 10.000 cash-bomen voor de bevolking (één in elk kanton)

Gemeente MBANDJOCK – centrale regio – 859 km2 – 31.000 inw – 10 dorpen.
Creatie van een kwekerij van 10.000 bomen, voornamelijk voor de eerste herbebossing van het interieur van de gemeente (pleinen, bermen, scholen, kerken, enz…).

Gemeente MBOUDA – westelijke regio – hoogvlakten – 437 km2 – 140.000 inw

Drie kwekerijen van 10.000 stuks om zaailingen uit te delen aan boeren en de kwaliteit van de avocado’s en de biodiversiteit van hun plantages te garanderen. Deze kwekerijen zullen 20% avocadobomen bevatten.

Gemeente BATCHAM – westelijke regio – hooglanden – 212 km2 – 220.000 inw.
Kwekerij van 10.000 bomen om zaailingen uit te delen aan boeren en de kwaliteit van de avocado’s en de biodiversiteit van hun plantages te garanderen. Deze kwekerijen zullen 20% avocadobomen bevatten.

Gemeente NJOMBE-PENJA-Westelijke regio – 260 km2 – 110.000 Hab.
2 kwekerijen (één in Njombe en één in Penja) die elk 10.000 boomzaailingen produceren die onder de bevolking zullen worden verdeeld (geldbomen) en aan de gemeente zullen worden toegewezen om de twee gemeenten te verfraaien (sierbomen).

Gemeenten van Djoum en Mintom. Project van begeleiding van de Pygmee-dorpen van het Zuiden, opleiding van een of meer pygmeën om kleine kwekerijen te creëren van een paar honderd bomen in de verschillende dorpen om deze bevolkingen in staat te stellen om in de buurt van hun dorpen enerzijds de geldbomen te herplanten die ze nodig hebben om te overleven en anderzijds de bomen die belangrijk zijn voor hun cultuur en hun farmacopeeën.

Project om onze techniek van direct zaaien te ontwikkelen in samenwerking met IRAD (Cameroonian Institute of Agricultural Research for Development).

Graine de vie Time to Plant

Tijd om in actie te treden !

FRÉDÉRIC DEBOUCHE, VOORZITTER VAN DE NGO.

In slechts twee eeuwen van industriële revolutie is de mens erin geslaagd zijn habitat, de aarde, dit prachtig en fragiel resultaat van miljoenen jaren evolutie, vaak onomkeerbaar te beschadigen.
De vernietiging van de bossen neemt zulke proporties aan dat elk jaar meer dan twaalf miljoen hectare bos verdwijnt, een oppervlakte die gelijk is aan vier keer de totale oppervlakte van België.
We hebben niet het recht om deze erfenis door onze tekortkomingen in een slechte staat over te laten aan onze kinderen. Als we niet handelen, zullen we ons schuldig maken aan het niet helpen van de mensheid in gevaar.

Compenseer uw ecologische afdruk voor heel uw leven

Plant een bos !

20.000 bomen zijn nodig om 1000 ton CO2 uitstoot te compenseren

Een totale som van 10.000,-€ dat is 30,-€ per maand gedurende 330 maanden of 400,-€ per jaar gedurende 25 jaar volstaat om uw ecologische afdruk voor HEEL uw leven te compenseren.

De gemiddelde kost voor Graine de Vie om een boom te planten is 0,50 €

Recent nieuws over onze projecten

Boomfeestdag in Togo

Al onze teams zijn hard aan het werk om de 850.000 boomzaailingen van onze 25 kwekerijen te verdelen en de bevolking te helpen bij het planten

Bezoek Graine de Vie aan Benin

Al 6 kwekerijen die 180.000 boomplanten produceren. Een land waar wij onze projecten zullen vermenigvuldigen met de hulp van de autoriteiten en de plaatselijke NGO CEDV.

Restauratiedag mangrove Nosy-Hara Marine Park

Restauratiedag in de mangrove van het Nosy-Hara marine park. Reeds 110.000 mangroveplanten getransplanteerd sinds 5 jaar door de vrouwen van het dorp in moeilijke omstandigheden vanwege de modder.

Parc-marin-Losy-Hara

Nosy-Hara marine park