Onze NGO is gewijd aan bewustmaking, bescherming en herbebossing

We zijn aktief sinds 2009 en hebben meerdere projecten in Madagaskar, Togo, Benin, Kameroen en Ghana

Onze NGO werd opgericht als vzw naar Belgisch en Luxemburgs recht met als doel de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen te compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden.

Tot op heden hebben we meer dan 57.000.000 bomen geplant in 7 Afrikaanse landen.

Oprichting van plaatselijke kwekerijen

Om de opvolging en ontwikkeling van de herbebossing te verzekeren, creëren we in elk van de plantplaatsen een kwekerij en leiden we lokale mensen op om deze te beheren. Via lokale overheden en scholen ontwikkelen we een programma om het publiek bewuster te maken van de bescherming van het milieu. Om deze doelstellingen te bereiken, zetten al onze leden zich in om op vrijwillige basis te werken om ervoor te zorgen dat alle aan ons toevertrouwde middelen direct en volledig worden gebruikt voor het beheer van onze kwekerijen en het planten van bomen.
We betalen de boomkwekers en boomplanters en dragen zo bij tot de verbetering van het lot van de mensen die in de herbebossingsgebieden wonen.

ONZE AANPAK IS GEBASEERD OP 4 PRINCIPES:

1 – MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Graine de Vie is ontstaan uit een lokaal initiatief in verband met de grote ontbossing in het noordoosten van Madagaskar. Sindsdien hebben we deze aanpak voortgezet. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat groepen met dezelfde geografische en klimatologische kenmerken of met dezelfde praktijken het best geplaatst zijn om de oplossing voor de achteruitgang van hun natuurlijk ecosysteem te bepalen en uit te voeren.

Grainedevie Time to Plant

2 – INTERSECTORALE  PARTNERSCHAPPEN

Onze teams werken samen met verschillende belanghebbenden (particuliere sector, openbare sector, wetenschappelijke gemeenschap, aatschappelijke organisaties ) om onderling synergie te creëren. Zo kunnen wij financiële, structurele en technische steun verlenen voor duurzaam milieubeheer en de strijd tegen klimaatverandering.

patnership

3 – NOORD-ZUID UITWISSELING

Mensen in ontwikkelingslanden zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien leggen de bomen die in deze landen worden geplant veel meer koolstof vast dan in onze landen en leveren ze voedsel en economische middelen op voor deze bevolkingsgroepen, die als eersten te lijden hebben onder de opwarming van de aarde.
Daarom voeren wij onze acties momenteel uit in Afrikaanse landen.

map

4 – BIJDRAGE AAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

De activiteiten van Graine de Vie dragen op verschillende niveaus bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij behandelen verschillende kwesties op een transversale manier: genderbenadering, voedselzekerheid, scheppen van werkgelegenheid, vermindering van ongelijkheden, bescherming, herstel en duurzaam beheer van landecosystemen en aquatische ecosystemen,…

women-right

KOOLSTOFCOMPENSATIE

De creatie van gecertificeerde koolstofkredieten op onze herbebossingsprojecten is een kans voor onze NGO om haar projecten te ontwikkelen en tegelijkertijd de dorpsbevolking een belangrijk inkomen te bezorgen waardoor ze ontwikkelingsprojecten kunnen opstarten (permacultuurscholen, landbouwcoöperaties, toegang tot water, onderwijs en gezondheidszorg, zonneovens, ontwikkeling van visteelt, pluimveeteelt, bijenteelt, enz.)

Onze ambitie is om onze herbebossingsacties te combineren met de verbetering van het welzijn van de plaatselijke bevolking en zo het draagvlak van de dorpelingen te vergroten door hen te motiveren de herbeboste percelen te beschermen.

Graine de vie Time to Plant

DE ONG GRAINE DE VIE IN 2023

Wie zijn we ?

Graine de Vie is nu een netwerk van niet-gouvernementele organisaties die werkzaam zijn op het gebied van herbebossing en die sinds 2009 in het plaatselijke leven zijn geïntegreerd. Elke structuur heeft een raad van bestuur waarvan de leden vrijwilligers zijn en een multidisciplinair uitvoerend team.

Graine de Vie heeft zetels in:

België, Kameroen, Luxemburg, Madagaskar, Togo

896

Is het aantal sites waar herbebossing wordt uitgevoerd. We hebben tevens 218 kwekerijen in 16 van de 22 regios et in 8 scholen, 9 projecten voor herbeplanting van mangrove bossen en 21 projecten voor herbebossing in de nationale parken

57.000.000

Aantal bomen geplant sinds onze oprichting in 2009.

6

144

Aantal geplante boomsoorten.

6

21

Bescherming en herbebossings projecten in de Nationale parken.

445 actieve medewerkers

45 zijn actief in Europa (allen vrijwilligers) waarvan 10 beheerders en 400 personen actief voor de herbebossing.

20.000

Aantal kinderen dat we jaarlijks kunnen sensibiliseren.

Herkomst van de schenkingen :

België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Finland en Madagascar.

Graine de vie Time to Plant

Tijd om in actie te treden !

FRÉDÉRIC DEBOUCHE, VOORZITTER VAN DE NGO.

In slechts twee eeuwen van industriële revolutie is de mens erin geslaagd zijn habitat, de aarde, dit prachtig en fragiel resultaat van miljoenen jaren evolutie, vaak onomkeerbaar te beschadigen.
De vernietiging van de bossen neemt zulke proporties aan dat elk jaar meer dan twaalf miljoen hectare bos verdwijnt, een oppervlakte die gelijk is aan vier keer de totale oppervlakte van België.
We hebben niet het recht om deze erfenis door onze tekortkomingen in een slechte staat over te laten aan onze kinderen. Als we niet handelen, zullen we ons schuldig maken aan het niet helpen van de mensheid in gevaar.

Compenseer uw ecologische afdruk voor heel uw leven

Plant een bos !

20.000 bomen zijn nodig om 1000 ton CO2 uitstoot te compenseren

Een totale som van 10.000,-€ dat is 30,-€ per maand gedurende 330 maanden of 400,-€ per jaar gedurende 25 jaar volstaat om uw ecologische afdruk voor HEEL uw leven te compenseren.

De gemiddelde kost voor Graine de Vie om een boom te planten is 0,50 €

Recent nieuws over onze projecten

Project van de Prins Albert II van Monaco Stichting

"In het hart van het dorp Antolojanahary in Madagaskar, waar een ooit ontbost landschap nu getuigt van hoop en veerkracht". De Prins Albert II van Monaco Stichting steunde dit herbebossingsproject van Graine de Vie. In slechts drie jaar tijd heeft het landschap een...

Rondleiding door de WAKO-kwekerij in Madagaskar

We willen graag een virtuele rondleiding geven door de kwekerij die gesponsord wordt door onze jarenlange partner WAKO S.A. De kwekerij bevindt zich in de gemeente Marovato - district Andapa - regio SAVA - Madagaskar. Het is een van de beste kwekerijen in de regio en...

Mangroveherstel in Madagaskar

Onze mangroveherstelinspanningen gaan door en we doen vaak een beroep op partners om ons te helpen met het vervelende handwerk. Onlangs waren er vele handen nodig om 5.000 planten te planten in de mangrove van Diego (Madagaskar). Dank aan onze partner Enelec voor het...

Landschapsherstelproject in een boomloos dorp in Togo

Vo Prefectuur . Gemeente Vo 1, dorp Akogoe in Togo. 3 jaar geleden waren er in dit hele dorp geen bomen meer te vinden en werd de lokale gemeenschap zwaar getroffen. Dankzij het landschapsherstelproject van Graine de Vie en de medewerking van lokale belanghebbenden...

Dry Forest en Graine de Vie tekenen een overeenkomst

Op 16 oktober ondertekenden Graine de Vie en Dry Forest een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar. De overeenkomst formaliseert de nauwe technische samenwerking tussen de twee herbebossings-NGO's sinds de oprichting van Dry Forest en haar 3 kwekerijen in 2020. Graine...

Scholen worden betrokken bij herbebossing

"Kinderen zijn 's werelds kostbaarste bezit en de beste hoop voor de toekomst", zei JFK. Hij had niet meer gelijk kunnen hebben, en dat is de reden waarom Graine de Vie's strategie voor gemeenschapsbetrokkenheid ook de jongere generatie van Afrika omvat. Hun deelname...

Samenwerking met Ixina

We zijn er erg trots op dat we door Ixina zijn gekozen als partner om de impact van hun bedrijf op het milieu te verminderen. Ixina's inzet op lange termijn om ons te helpen bij de herbebossing van Madagaskar is voorbeeldig.