• slidebg1
    Graine de vie
    De NGO die helpt om onze ecologische afdruk te compenseren
  • slidebg1
  • slidebg1

Graine de VieWat is het resultaat van herbebossing :

Graine de vie milieu

1) Compensatie van koolstofuitstoot

Koolstofcompensatie wordt verzekerd door het planten van bomen in grootschalige projecten waarvan de kwekerijen en plantages worden beheerd door Graine de Vie. Wij werken samen met Madagascar National Parks om oerbossen te beveiligen, te beschermen en zelfs te herstellen.

Sociaal aspect van Graine de vie

2) De bewustmaking van de bevolking

Door het opleiden van kleuters en het bewustmaken van scholen en dorpen van de noodzaak om het milieu te beschermen. Door het creëren van verenigende projecten in geïsoleerde gebieden. Door de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt om uitsluiting te bestrijden.

Graine de vie economisch aspect

3) Economisch aspect

Door 10 voltijdse medewerkers ter plaatse in dienst te nemen samen met 350 dag medewerkers (onze Europese leden zijn allemaal vrijwilligers). Door het op een duurzame manier aanplanten van opbrengst gewassen (fruitbomen, etherische oliën, bouwmaterialen). De biodiversiteit die we toepassen verhoogt ook de toeristische aantrekkingskracht van het land.

Voor wat staat de NGO Graine de vie in2018

Graine de Vie heeft zetels in :

België, Frankrijk en Luxemburg.

We tellen 445 actieve personen

45 zijn actief in Europa (allen vrijwilligers) waarvan 10 beheerders en 400 personen actief in Madagascar voor de herbebossing (loontrekkend).

Herkomst van de schenkingen :

België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Finland, Madagascar.

423

Is het aantal sites waar herbebossing wordt uitgevoerd. We hebben tevens 148 kwekerijen in 16 van de 22 regios et in 8 scholen.

20.000

Aantal kinderen dat we jaarlijks kunnen sensibiliseren.

131

Aantal geplante boomsoorten.

14.200.000

Aantal bomen geplant sinds onze oprichting in 2009.

6000/jaar

Gemiddeld produceert één persoon per jaar 10 ton C02. Onze bomen compenseren de CO2 uitstoot van 6000 personen ieder jaar (60.000 ton CO2/jaar).

Frédéric Debouche, Graine de vie NGO

Tijd om te ageren !Frédéric Debouche, voorzitter van de NGO.

In slechts twee eeuwen van industriële revolutie is de mens erin geslaagd zijn habitat, de aarde, dit prachtig en fragiel resultaat van miljoenen jaren evolutie, vaak onomkeerbaar te beschadigen.
De vernietiging van de bossen neemt zulke proporties aan dat elk jaar meer dan twaalf miljoen hectare bos verdwijnt, een oppervlakte die gelijk is aan vier keer de totale oppervlakte van België.
We hebben niet het recht om deze erfenis door onze tekortkomingen in een slechte staat over te laten aan onze kinderen. Als we niet handelen, zullen we ons schuldig maken aan het niet helpen van de mensheid in gevaar.

Wie zijn we?

Graine de vie is een niet-gouvernementele organisatie (NGO), opgericht als vzw naar Belgisch en Luxemburgs recht, die de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen wil compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden.
Om de opvolging en ontwikkeling van de herbebossing te verzekeren, creëren we in elk van de plantplaatsen een kwekerij en leiden we lokale mensen op om deze te beheren. Via lokale overheden en scholen ontwikkelen we een programma om het publiek bewuster te maken van de bescherming van het milieu. Om deze doelstellingen te bereiken, zetten al onze leden zich in om op vrijwillige basis te werken om ervoor te zorgen dat alle aan ons toevertrouwde middelen direct en volledig worden gebruikt voor het beheer van onze kwekerijen en het planten van bomen.
We betalen de boomkwekers en boomplanters en dragen zo bij tot de verbetering van het lot van de mensen die in de herbebossingsgebieden wonen.

Graine de vie Madagascar

Compenseer uw ecologische afdruk voor heel uw levenPlant een bos !

10.000 bomen zijn nodig om 1000 ton CO2 uitstoot te compenseren, dat is 20 euro per maand gedurende 125 maanden om uw ecologische afdruk voor HEEL uw leven te compenseren. De gemiddelde kost voor Graine de Vie om een boom te planten is 25 euro cents

Doe mee