21 januari 2020. Van onze locale verantwoordelijke Gerard Poncet. Nationale opening van het herbebossing’s seizoen in Diego Sakaramy. Deelname van het personeel Grainedevie DIANA